Hvem er vi

Da man blev enige om at køre Handicap Tour Bornholm for sidste gang, var en del erhvervsfolk ude og sige, at det syntes de var ærgeligt

Derfor gik man nu i gang med at prøve at stable et udvalg sammen, der kunne videreføre løbet, og det er nu lykkedes

Nexøs erhvervsforening kaldet, Erhvervsgruppe Øst, vil i samarbejde med flere foreninger i byen, fortsætte dette flotte event, og der er stor opbakning i Byen

Man forsøger for så vidt muligt, ikke at lave noget om, så løbets og dagens indhold ligner det tidligere

En af de rigtig gode historier er, at Coop henvendte sig og meldte sig som sponsor for løbet, da de også mente det var et rigtig godt projekt

Derudover har omkring 30 erhvervsvirksomheder meldt ind og vil gerne deltage, samt sponsorere ind til dette arrangement

Vi håber med dette, fortsat at kunne køre Cykelløb første lørdag i september, og se mange tidligere ryttere, og hjælpere på øen i september

Håber vi ses

Med venlig hilsen

Tour udvalget

 

 Sikkerheden er i top

Når arrangørerne sender knap 700 ryttere ud på landevejen er sikkerheden skyhøjt prioriteret, og det er dejligt at konstatere at tilbagemeldingerne om uheld er få og små.

Handicap Tour de Bornholm er et professionelt arrangeret cykelløb. Nexø Motionscykelklub og Nexøhuset står for afviklingen af løbet. Ruten er velvalgt og nøje tilrettelagt og godkendt i samarbejde med politiet.

Der er taget hensyn til de svageste motionister fra starten, idet de første 3 etaper er ret flade.

Der køres “højre om” Øen, hvilket betyder, at man undgår mange venstresving og starter med lige vej, med få bakker og stigninger. Det giver mulighed for, at mange alligevel kan nå de første 50 km i den bornholmske natur uden at “brænde ud” for hurtigt. Først derefter møder man de bornholmske alper på nordlandet.

Hele ruten foregår så vidt muligt på cykelsti eller cykelvej. Kun enkelte steder og på korte stræk må man køre på landevej. Ruten er afmærket med ca. 100 skilte, og folk fra beredskabscenteret står ved de få venstresving, der er. Der udleveres kort over ruten.

På hele ruten kører to servicevogne, to hold samarittere samt løbsledelsen frem og tilbage. Endvidere er hjemtransporterne fra de forskellige depoter udstyret med mobiltelefon, så de kan rapportere tilbage til vores kommandocentral, hvis nogen skulle få brug for hjælp.

Du har selv et ansvar

Udfyld medicinlabelsen på bagsiden af det udleverede startnummer. Politi, Hospitalet og samtlige vores frivillige vil, som det første kigge efter dette i tilfælde af uheld. 

Selvom vi prøver at tage højde for næsten alt, må vi dog overlade en del af planlægningen til deltagerne og især deres hjælpere.

Vi præciserer, at det er hjælpernes ansvar at hjælpe rytterne på rette vej. Mange hjælpere har dog skønnet at rytterne, deres handicap til trods, selv kan klare sig rundt. I mange tilfælde vil de udviklingshæmmede også kunne leve op til de forventninger, og det kan være en øvelse for dem, at møde disse udfordringer.

Men det faktum, at mange ryttere ikke kan læse og kan have svært ved at overskue uventede situationer, stiller krav til hjælperne om at følge deres ryttere. Vi har dog af og til oplevet, at rytterne var i bedre kondition end deres hjælpere og kørte fra dem, fordi de ikke gad vente på dem længere.

Hvis man f.eks. ikke har cyklet før, har dårligt udstyr, der ikke er afprøvet, ikke har sørget for en ekstra ble o.s.v., kan man få problemer, vi ikke er forpligtiget til at løse.

Ikke at forberede sig er som bekendt at forberede sig til fiasko.